Voorwaarden waarborg op computers en onderdelen


Perfect Vision tracht steeds een maximale ondersteuning te geven zowel aan zakelijke gebruikers, eind gebruikers, of dealers. Dit betekent dan ook dat wij op al onze toestellen 2 jaar waarborg geven, met uitzondering van batterijen en voedingen (6 Maand). Deze waarborg geld op al onze toestellen buiten anders vermeld in promo's of aanbiedingen.

Randapparatuur zoals monitor, printers, scanners enz... zijn onderhevig aan de door de fabrikant afgeleverde waarborg. Toch blijft PERFECT VISION ook hier een maximale ondersteuning geven en zorgen wij steeds dat deze waarborgen steeds het maximum zijn en dat deze dan ook perfect worden opgevolgd. Bovendien trachten wij steeds voor monitoren en printers een ON SITE waarborg af te dwingen van onze leveranciers wat betekent dat U als gebruiker enkel een telefoontje moet doen (of ons mailen, dan bellen wij voor U) naar de fabrikant, en deze gratis de defecte producten bij U thuis komt omruilen. Uiteraard mag U het defecte toestel ook voor omruiling bij ons afzetten. Bij defect kunt U dus steeds best even bellen om naar de waarborg van het betreffende onderdeel of product te informeren, tevens kunnen wij U dan steeds van de eventuele informatie voorzien inzake telefoonnummers enz.


Wat houdt de waarborg precies in:
Bij een defect van een van de computeronderdelen binnen waarborg wordt dit gratis vervangen. Indien er geen vervangstuk meer beschikbaar is wordt het stuk vervangen door een gelijkaardig onderdeel. Installatie van eventuele software is op koste van de klant. Indien er geen ON-SITE waarborg is worden, monitor, printers en andere randapparatuur op uw kosten teruggezonden naar de fabrikant voor omruiling of herstelling. De herstellingen aan computers worden steeds in eigen werkhuis uitgevoerd en zijn in de regel steeds binnen 3 werkdagen uitgevoerd. Herstellingen voor producten die worden opgestuurd naar de fabrikant kunnen langer duren. Wij raden onze klanten steeds een half jaarlijks onderhoud aan, dit is geen verplichting, maar schade ten gevolge van gebrekkig onderhoud zoals bv vuile coolers, of gebrekkige luchtcirculatie (bv doordat de ventilatie kanalen verstopt zitten door stof) valt NIET onder de waarborg.
Zie onze pagina "waarom onderhoud?".

Defecten veroorzaakt door virussen, of verkeerd gebruik van software zijn niet gewaarborgd. Overclocken is steeds op risico van de klant!
Onderdelen die door de klant zelf gebrekkig, of op een verkeerde manier geplaatst worden vallen niet onder waarborg.
Aanpassingen aan de hardware kunnen de waarborg in het gedrang brengen indien deze niet juist of met verkeerde onderdelen worden uitgevoerd.


Algemene voorwaarden:
Op alle systemen, door PERFECT VISION samengesteld, wordt 2 jaar waarborg gegeven, behalve indien anders vermeld.
Op alle systemen, niet PERFECT VISION samengesteld, wordt de fabriekswaarborg van de fabrikant gevolgd,  behalve indien anders vermeld.
Op losse componenten wordt de fabriekswaarborg van de fabrikant gevolgd,  behalve indien anders vermeld.


Op monitoren en andere randapparatuur geld de fabriekswaarborg. Achter op de computer wordt een waarborglabel bevestigd met het serienummer van de computer. Bij verwijderen van dit label vervalt de waarborg. Bij aanpassingen welke niet door ons zijn uitgevoerd vervalt de waarborg. Deze kan terug aangevraagd worden door het toestel te laten nakijken door onze technische dienst. Deze nazichten zijn gratis. De waarborg is dan terug van toepassing met uitzondering op de niet door ons ge´nstalleerde onderdelen. Niet gewaarborgd is beschadiging ten gevolge van bliksem, stroompanne, beschadiging door verkeerd gebruik, beschadiging ten gevolge van niet door Perfect Vision bvba ge´nstalleerde componenten, beschadiging ten gevolge van gebrek aan onderhoud en beschadiging ten gevolge van niet conforme software (bv virussen). Uiteraard valt eender welke vorm van software buiten waarborg.

Perfect Vision neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies van gegevens of data bij eventueel defect van onderdelen.


Verkoopsvoorwaarden